Startsida

Vi är kyrka - Sverige

Vår kyrka lever och är i ständig rörelse!


Under hösten 2013 har en grupp katoliker från olika delar av Sverige

bildat föreningen "Vi är kyrka - Sverige"


En plattform för katoliker som längtar efter

* samhörighet och kontakt med reflekterande troende

* en aktiv strävan att tolka tidens tecken

* ett vardagligt socialt engagemang

* en generös och välkomnande kyrka där alla döpta kan ta del i

   eukaristin, oavsett familjekonstellation


Utifrån andra Vatikankonciliets dokument vill vi mötas i 

bibelstudier, seminarier, bön, praktiskt och socialt arbete


Vi vill föra en mångsidig, engagerad och respektfull dialog

kring frågor såsom

* samarbete och gemenskap i kyrkan         

* relationen mellan lekfolk och kyrkans vigda ämbetsbärare 

* jämlikhet mellan män och kvinnor

* kvinnors kallelser till kyrkans vigda ämbeten

* homosexuellas situation i kyrkan

* situationen för skilda och omgifta


I en levande och trovärdig kyrka får alla viktiga frågor plats

Kärleken till Kristus och evangeliet är rörelsens centrum

och alla som söker detta centrum är välkomna


Hans Reiland, Ulla Westanmo, Erik Westerberg, Kerstin Persson,

Sture Gustafsson, Elisabet Finné, Cecil de Rozario


Du får kontakt med oss via info@viarkyrka.se

BLI MEDLEM. AVGIFT 200 KR OCH STÖD

BETALAS IN TILL bankgiro 504 – 9424.

Swish 123 023 5051


Låt oss hålla hoppet levande!


 

 

VÅR KYRKA VÄXER

 

Vi vill verka för samtal

i våra församlingar

om hur vi kan fortsätta att levandegöra

andra Vatikankonciliets anda

även under 2000-talet.

 

 

 

Verksamhet

 

Hösten 2018:

 

4 december 2018 - Föreningsafton med samtal kring tema 

Att vara katolik i Sverige idag

 

sep. okt, nov 2018 - Föreningens STYRELSEMÖTE

 

Våren 2018:

 

24 apr 2018 - Föreningens ÅRSMÖTE i Sta Eugenia Förs Bibiliotekssal

Enl kallelse 19.00--

efter kvällssamtal "Kvinnors apostoliska uppdrag i vardagskyrkan"

 

Vid årsmötet den 24 april 2018 valdes en ny styrelse, vilken under hösten kommer att arbeta med att bl.a. förnya och förbättra vår hemsida och hålla den aktuell. Återkom därför gärna till denna hemsida senare i höst!

 

 

13 feb+22 mar 2018 - VäKS styrelsemöte i Marie Bebådelse

09 jan 2018 - VäKS styrelsemöte i Marie Bebådelse

 

Hösten 2017:

09 dec 2017 - Ekumenisk reträtt i Marie Bebådelse

- om att lyssna in till Guds ord och andlig frigörelse -

Linnegatan 79, med p John McCormack CP (med lunch på Historiska museet)

16 nov 2017 - Ekumenisk samtalskväll i Sta Eugenia, "Kyrkan-Plats för det fria ordet"

Kungsträdgårdsgatan 12, med Lisbeth Gustafsson och Örjan Ekman, moderator: Hans Reiland - 19:00 (efter Kvällsmässa 18:00)

17 okt 2017- VäKS Ekumenisk vesper i Marie Bebådelse,

Linnegatan 79, tisdagen den 17 oktober kl 18:00 med kyrkoherde Matthias och pater John

12 sept 2017- VäKS styrelse möter biskop Anders

Fem personer i styrelsen, nämligen Erik, Cecil, Ulla, Sture och Hans

har meddelat att de deltar vid mötet med biskop Anders och

biskopsvikarie p. Pascal René tisdag den 12 september kl. 17.00.

 

7 sept 2017- Föreningens Extra Årsmöte 2017

Om du har vägarna förbi Sta Eugenia

torsdagen den 7 september kl 17:00 är du välkommen

till en spännande samtalskväll i VÄKS och Katolskt Forums regi.

Efter föredrag av Ingrid Leo om Hl Teresa av Avila,

vidtar de återstående årsmötespunkter från vårens årsmöte.

 

Våren 2017:

4 maj 2017 - Styrelsemöte

 

5 april 2017- Föreningens Årsmöte 2017

Marie Bebådelse församlingssal 18:00

efter Mässan kl 17:00

 

14 feb och 16 mars 2017 Styrelsemöte, Marie Beb

 

24 jan 2017 Ekumenisk vespergudstjänst

17.00 i Marie Bebådelse församling

med eftersits, samtal och mättande förfriskningar

 

Hösten 2016:

 

3 dec 2016 Reträtt i Marie Bebådelse - Advent

 

13 nov 2016 11:00 Temasamtal i Marie Bebådelse, efter Påvens ekumeniska möte med lutheranerna i Lund:

om dokumentet "Från konflikt till gemenskap" klicka för protokoll och  och dokument

 

18 okt 2016 Caféträff på Sta Eugenia, i Creperiet

 

3 okt 2016 Styrelsemöte

 

Våren 2016:

 

10 maj 2016

Samtalskväll läs mer här.

 

5 april kl 18. 00 Samtalskväll om föreningen, följt av årsmöte, allt i Marie Bebådelse församlingslokaler, klicka här för att se kallelse med dagordning.

Föreningen Vi Är Kyrka – Sverige i samarbete med Katolskt Forum inbjuder till

 

 

Samtalsafton om

 

Jordens födelse

 

ur naturvetenskapliga

och kristna perspektiv

 

Professor Alasdair Skelton inleder vårt samtal om naturvetenskap och kristen tro

 

*

Alla, medlemmar och icke-medlemmar, är välkomna!

Vi träffas i måndagen den 3 februari kl. 19.00 (efter mässan som börjar kl. 18.00) i S: ta Eugenia församling övre salen.

En enkel förtäring till självkostnadspris serveras.

                                         

Föreningens styrelse

                                                  Kontakt ordf.: hans.reiland@hotmail.com

Copyright © All Rights Reserved